ปมร้อนสั่งฟ้อง “ทักษิณ” ….สะเทือนนิรโทษกรรม 112 ???

ปมร้อนสั่งฟ้อง “ทักษิณ” ….สะเทือนนิรโทษกรรม 112 ???
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 31 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จิรายุ จับบาง และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก