เผยเบื้องหลังจับ “แป้งนาโหนด”

เผยเบื้องหลังจับ “แป้งนาโหนด”
สัมภาษณ์ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ในรายการ “คนในข่าว” 1 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก