เลขาฯกกต.แจงปมเครื่องมือหาย การแนะนำตัวของ สว.

wewy -min

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุ
การแนะนำตัวของ สว…
เครื่องมือหายไป…

เมื่อ กกต. มีเครื่องมือตามกฎหมายเหลือเพียง มาตรา 77 ตาม พรป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น เครื่องมือในการป้องกันฮั้ว หรือ การจัดตั้ง ที่ถูกกำหนดไว้ใน “นิยามคำว่า แนะนำตัว” ไม่มีแล้ว การแนะนำแบบขอคะแนน หรือแลกคะแนน (ความผิดแบบนี้ยังไม่ได้ซื้อเสียงเหมือนมาตรา 77 กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องการฮั้ว การจัดตั้ง ไว้ในกฎหมายไว้โดยตรง แต่ กกต. อาจกำหนดมาตรการในการป้องกันการฮั้ว ในระเบียบได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 36) ที่จะบังคับให้เป็นไปตามมาตรา 36 ก็เป็นงานยากขึ้นสำหรับเรา

เราเหลือเพียงมาตการในทางบริหารที่จะป้องปราม กดดัน ไม่ให้มีการฮั้ว การจัดตั้ง เกิดขึ้น เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้

ส่วนใน “ที่เลือกตั้ง” เราจะทำให้ทุกคะแนนมีความหมายตามเจตนารมณ์ของผู้เลือกทุกคะแนน มีระบบและขั้นตอนที่แสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก