“พวงเพ็ชร” จับมือ กทม ดัน ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ร้องทุกข์ออนไลน์ ส่งตรงถึง สคบ. หวังลดหลอกลวงออนไลน์

ja(12)

“พวงเพ็ชร” จับมือ กทม ดัน ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ร้องทุกข์ออนไลน์ ส่งตรงถึง สคบ. หวังลดหลอกลวงออนไลน์
.
นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำชับให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภค ตั้งแต่ขั้นตอนของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว
.
ล่าสุด สคบ. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ทำการเชื่อมระบบกับทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่มีกลุ่มผู้ใช้งานทั่ว กทม. กว่า 500,000 คน เพื่อนำเอาบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ภายใต้ชื่อ OCPB Complaint บรรจุลงในระบบ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการร้องทุกข์และติดตามสถานะได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ระบบ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complaint) ของ สคบ.ระบบใดก็ได้ ทางระบบจะมีการส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานโดยอัตโนมัติ ผู้ร้องทุกข์จะสามารถติดตามสถานะได้ทั้งสองระบบเช่นเดียวกัน
.
“การเชื่อมต่อระบบร้องทุกข์ของ สคบ. กับ กทม. ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ สคบ. ปรับตัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และสามารถบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นนำร่องในพื้นที่ กทม. ผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์ ที่มีผู้ใช้บริการอยู่แล้วกว่า 500,000 คน ในอนาคตเราจะทำให้การรับเรื่องร้องทุกข์ของ สคบ. ได้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มสำคัญ ที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย” นางพวงเพ็ชร กล่าว

แท็ก