“บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า” ภัยคุกคามเยาวชน

“บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า” ภัยคุกคามเยาวชน
สัมภาษณ์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ณิชชนันทน์ แจ่มดวง และ จุฬารัตน์ ประพฤติดี

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก