บทพิสูจน์ กกต. กับสาระพัดปัญหาคัดเลือก สว.

บทพิสูจน์ กกต. กับสาระพัดปัญหาคัดเลือก สว.
สัมภาษณ์ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 2 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ณิชชนันทน์ แจ่มดวง และ จุฬารัตน์ ประพฤติดี

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก