ดีอี เตือนอย่าแชร์ เฟคนิวส์ “ไข่ปลอม ระบาดในไทย” หวั่นทำประชาชนกังวล สร้างความตื่นตระหนกต่อสังคม

Hotnewsoumoim - 2024-06-03T070255.781
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง “พบการผลิตไข่ปลอม ออกขายและระบาดในประเทศไทย” รองลงมาคือเรื่อง “กินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ำทันที ควรเว้นระยะ 40 นาที เพราะจะทำให้น้ำย่อยเจือจาง” โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกเชื่อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวั่นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือการสร้างการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องในสังคม
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,202,593 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 299 ข้อความ
สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 272 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 25 ข้อความ และข้อความที่มาจาก Website จำนวน 2 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 204 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 109 เรื่อง
ทั้งนี้ ดีอีเอส ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 102 เรื่อง
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายจำนวน 54 เรื่อง
กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 6 เรื่อง
กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 19 เรื่อง
กลุ่มที่ 5 : กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ จำนวน 23 เรื่อง
นายเวทางค์ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์ล่าสุดนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านกลุ่มนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และกลุ่มเศรษฐกิจ ตามลำดับ โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชน มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
อันดับที่ 1 : เรื่อง พบการผลิตไข่ปลอม ออกขายและระบาดในประเทศไทย
อันดับที่ 2 : เรื่อง กินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ำทันที ควรเว้นระยะ 40 นาที เพราะจะทำให้น้ำย่อยเจือจาง
อันดับที่ 3 : เรื่อง กินไข่ลวกวันละ 2 ฟอง และพริกไทย แก้อาการอัลไซเมอร์
อันดับที่ 4 : เรื่อง รับคนทำงานฝีมือ งานแฮนด์เมด งานทำง่ายที่บ้าน ทางเพจ Smoothie Shake
อันดับที่ 5 : เรื่อง เตรียมนำการบินไทยออกจากแผนฟื้นฟู และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
อันดับที่ 6 : เรื่อง รับสมัครงานกดรับไฟล์ทบินจำนวนมาก ผ่านเพจ Thailand International Airport Center
อันดับที่ 7 : เรื่อง ริดสีดวงทวารเรื้อรัง รักษาได้โดยงดเนื้อสัตว์ 7 วัน พร้อมกินเห็ดบ่อย ๆ
อันดับที่ 8 : เรื่อง บัญชีเฟซบุ๊กบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
อันดับที่ 9 : เรื่อง รับทำใบขับขี่ทุกประเภท ไม่ต้องสอบเอง ถูกกฎหมาย ผ่านเพจ จินนิภา
อันดับที่ 10 : เรื่อง ไปรษณีย์เปิดรับสมัครงานเสริมผ่านเพจ The King Thailand
“จาก 10 อันดับ พบข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ หน่วยงานรัฐ และด้านสังคม อาชีพ ความเป็นอยู่มากถึง 6 อันดับ โดยส่วนใหญ่รูปแบบการหลอกลวง สร้างความตื่นตระหนก และการแอบอ้างเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐ ทำให้ประชาชนส่วนมากหลงเชื่อ และสร้างความเข้าใจผิด จึงคาดว่าอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงความสนใจของผู้รับข่าวสาร โดยกรณีนี้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความวิตกกงัวล สร้างความตื่นตระหนก ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่เป็นผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม” นายเวทางค์ กล่าว
“อย่างไรก็ตาม ดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดความวิตกกังวล หรือความตื่นตระหนก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด โดยสามารถตรวจสอบ ติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ที่ ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง”
แท็ก