ดีเดย์วันนี้!! ไข่เป็ดขึ้นราคาอีก 10 สตางค์

Hotnewsoumoim - 2024-06-03T062525.257
สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ ออกประกาศถึงสมาชิก แจ้งปรับขึ้นราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์ม ระบุ
สมาคมฯขอแจ้งราคาไข่เป็ด ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ประกาศปรับราคาไข่เป็ดขึ้นอีก 10 สตางค์ เป็นฟองละ 5 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้การปรับราคาครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว
ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก