จับตาเส้นทางคดี “แป้ง นาโหนด”

จับตาเส้นทางคดี “แป้ง นาโหนด”
สัมภาษณ์ ทนายชัชวาลย์ บำรุงวศ์ กลุ่มทนายใจดี

ในรายการ “สน.100.5” 1 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก