ส่องเส้นทาง.. 2 บิ๊ก ตร. ไปต่อ หรือ พอแค่นี้!?

ส่องเส้นทาง.. 2 บิ๊ก ตร. ไปต่อ หรือ พอแค่นี้!?
สัมภาษณ์ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในรายการ “สน.100.5” 1 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก