เริ่มเมษานี้นะ ส่งครูสอนมวยไทยโกอินเตอร์ รายได้ต่อเดือนทำตาลุกวาว 80,000-120,000

Hotnewsoumoim (92)

เริ่มเมษานี้นะ ส่งครูสอนมวยไทยโกอินเตอร์ รายได้ต่อเดือนทำตาลุกวาว 80,000-120,000

นายพิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬากล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันซอฟพาวเวอร์มวยไทยว่า สามารถสร้างมาตรฐานให้ครูมวยไทยเพิ่มขึ้น โดยการจัดอบรม จัดทดสอบ สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อให้ครูมวยไทยสามารถไปสอนมวยในต่างประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรมวยของประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ภายในเดือนมีนาคม 2567 การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเปิดศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น สามารถออกใบรับรองคุณภาพครูมวยไทยในนามของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นสนามสอบที่สามารถสร้างครูมวยที่มีศักยภาพ และกระจายอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ทั้งเชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร นำนักมวยไทยที่มีชื่อเสียง ไปโชว์ตัว และเปิดสอนคอร์สสั้นๆให้ผู้ที่สนใจในต่างประเทศ

“ในช่วงเดือนเมษายนนี้ จะส่งครูมวยไทยที่ได้รับใบรับรองจากภาครัฐ ทั้งชายหญิง จำนวน 8 คน ไปสอนมวยไทย โดยครูมวยแต่ละคนที่เดินทางไปต่างประเทศ จะได้รับค่าจ้างตั้งแต่ 80,000 ถึง 120,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงานของครูมวยแต่ละคน

แท็ก