ไม่ใช่แค่ป้าย “กรุงเทพฯ-Bangkok” หวังปั้น City Branding สร้างอัตลักษณ์มหานครโลก

ไม่ใช่แค่ป้าย “กรุงเทพฯ-Bangkok” หวังปั้น City Branding สร้างอัตลักษณ์มหานครโลก
โดย คุณวิทวัส ชัยปาณี นักการตลาด

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 3 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ วันดี วรรณเมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก