ปัญหาท่านชาย ต่อมลูกหมากโต รักษายังไงดี?

ปัญหาท่านชาย ต่อมลูกหมากโต รักษายังไงดี?
สัมภาษณ์ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 3 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก