กทม. จับมือ พม. แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตประชาชน

wewy (2)-min

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 1/2567 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงการตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาสังคม และขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นต่าง ๆ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะทํางานด้านคนไร้บ้าน และผู้ทําการขอทาน 2. คณะทํางานด้านที่อยู่อาศัย 3. คณะทํางานด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และครอบครัว และกลุ่มเปราะบางและ 4. คณะทํางานด้านข้อมูล และระบบสารสนเทศ

นายวราวุธ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณ ผู้ว่าฯชัชชาติ ที่ได้นำทีมของกรุงเทพมหานคร มาประชุมคณะทำงานฯ ร่วมระหว่าง กทม. และ พม. ในการดูแลปัญหาจากทั้ง 4 คณะที่ตั้งขึ้นมา รวมถึงการประสานข้อมูลระหว่าง กทม. และ พม. การทำงานในรูปแบบนี้ จะทำให้การขับเคลื่อนในทุกระดับเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะทำงาน และจะมีการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อดูว่าแก้ปัญหาไปได้คืบหน้าแค่ไหน และมีอุปสรรคอย่างไร จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลาย ๆ การทำงาน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง กทม. ก็มีปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ พม. และศักยภาพของ กทม. มีทั้งอุปกรณ์ และกำลังคน ในส่วนของ พม. เองบางครั้งยังเข้าไม่ถึง การทำงานร่วมกันจะทำให้ประโยชน์อยู่กับประชาชนและคนทุกกลุ่ม

นายชัชชาติ กล่าวว่า กทม. เป็นศูนย์รวมของความหลากหลาย ที่ได้คุยกันมีทั้งเรื่อง คนไร้บ้าน ขอทาน กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ คนชรา ที่อยู่อาศัย การบูรณาการฐานข้อมูล ซึ่งหน่วยงานของ กทม. และ พม. ก็มีความรับผิดชอบในแต่ละส่วน ถ้าร่วมมือกันจะได้เห็นการทำงานแบบไร้รอยต่อ โดยคณะทำงานฯ ได้ทำงานอย่างเข้มแข็ง มีการประชุมนอกรอบหลายครั้ง และมีผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประเด็นต่าง ๆ ที่ยังต้องติดตาม เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเวลารวดเร็ว

 

แท็ก