ส่อง “City Branding” กทม. ทำไงให้ทัชใจ-กระตุ้นเศรษฐกิจ

Good Morning ASEAN (04/6/67)

โดย สุชาติ ชวางกูร – อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

ช่วงเจาะลึกอาเซียน

คุณภากร กัทชลี

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : Hot Issue
แท็ก