“พิพัฒน์” ต้านการใช้แรงงานเด็ก ลั่นภายในปี 68 ต้องหมดจากประเทศ

wewy-min

รมว. แรงงาน “พิพัฒน์” ชวนคนไทยร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ตั้งเป้ายุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ภายในปี 2568

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ชูฝ่ามือขวาร่วมแคมเปญต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการใช้แรงงานเด็กและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง พร้อมเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และคนไทยทุกคนโพสต์ภาพ “สัญลักษณ์มือ” ระบุข้อความหรือติด #EndChildLabour2024 เพื่อร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญาฯ ILO ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก และมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ที่ 8.7 ยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ภายในปี 2568 ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ผมจึงขอเชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน คนไทยทุกคน ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยถ่ายภาพ “ชูฝ่ามือขวา” พร้อมระบุข้อความหรือติด #EndChildLabour2024 และโพสต์ภาพของท่านผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านการแรงงานเด็กให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดแนวคิดหลักวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก คือ “มุ่งมั่นร่วมกันยุติการใช้แรงงานเด็ก” Let’ s act on our commitments : End Child Labour! และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประกาศรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ค.ศ.1999) ประเทศไทย กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2567 พร้อมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 182 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบ Zoom ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นร่วมกันยุติการใช้แรงงานเด็ก” Let’ s act on our commitments : End Child Labour! โดยจะได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป กล่าวแถลงคำมั่นและแสดงสัญลักษณ์รวมพลังยุติการใช้แรงงานเด็กอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

แท็ก