พรายย้ำ จ้ำเขียว รอยช้ำปริศนา? ใช่รอยผีพราย???

พรายย้ำ จ้ำเขียว รอยช้ำปริศนา? ใช่รอยผีพราย???
สัมภาษณ์ นพ.กรธัช อชิรรุจิกร อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematologist) ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลวิมุต

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 4 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก