ครม.ไฟเขียว(วาระลับ) เก็บ VAT สินค้านำเข้าออนไลน์มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทแล้ว

445469634_1053129526467404_8911988851940128578_n
ความคืบหน้ากรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการสั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
ล่าสุดที่ประชุม ครม. เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% สำหรับการสั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ซึ่งเสนอมาเป็นวาระลับ โดยจะแถลงรายละเอียดหลังจากประกาศในราชกิจนานุเบกษาต่อไป โดยสาระสำคัญ จะทำให้กระทรวงการคลังสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้านำเข้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์จากต่างประเทศได้ตั้งแต่บาทแรก
ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก