สหรัฐฯ พัฒนาเครื่องมือ AI ทำนายผู้ป่วย “มะเร็ง” ตอบสนองภูมิคุ้มกันบำบัด

wewy (3)-min

 

สำนักข่าวซินหัว อ้างรายงาน คณะนักวิจัยของสหรัฐฯ พัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้ข้อมูลทางคลินิกทั่วไป เช่น ผลตรวจเลือด มาทำนายว่าเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยจะตอบสนองต่อยายับยั้งการทำงานที่อิมมูนเช็กพอยต์ (immune checkpoint inhibitor) ซึ่งช่วยเซลล์ภูมิคุ้มกันฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างไร

ผลการศึกษาจากวารสารเนเจอร์ แคนเซอร์ (Nature Cancer) ระบุว่าแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องอาจช่วยคณะแพทย์ตรวจสอบว่ายายับยั้งการทำงานที่อิมมูนเช็กพอยต์มีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษามะเร็งของผู้ป่วยหรือไม่

แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องประเภทต่างๆ ซึ่งทำการทำนายด้วยข้อมูลทางคลินิกที่เก็บจากผู้ป่วยเป็นประจำ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ อายุของผู้ป่วย ประเภทของมะเร็ง ประวัติการรักษา ระดับอัลบูมินในกระแสเลือด และอัตราส่วนค่านิวโทรฟิลต่อลิมโฟไซต์ในเลือด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การอักเสบ

นอกจากนั้นแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องยังทำนายจำนวนการกลายพันธุ์ในก้อนมะเร็ง โดยมีการสร้างและประเมินด้วยการใช้ชุดข้อมูลอิสระหลายชุดจากผู้ป่วยที่รับยายับยั้งการทำงานที่อิมมูนเช็กพอยต์ จำนวน 2,881 ราย

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ชี้ว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อประเมินแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในบริบททางคลินิก

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก