จับสัญญาณ “ล้มกระดาน” เลือก สว. !!!

จับสัญญาณ “ล้มกระดาน” เลือก สว. !!!
สัมภาษณ์ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 5 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากาญจนากุล และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก