“กิน-อยู่” กับฤดูฝน

“กิน-อยู่” กับฤดูฝน
สัมภาษณ์ อ.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 5 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ นฤมล อมรปาน

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก