จีนยกระดับรับมือเหตุฉุกเฉิน จาก “โรคติดเชื้อ” ระบาด

wewy (3)-min

สำนักข่าวซินหัว รายงาน สำนักบริหารการควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ร่วมบังคับใช้มาตรการใหม่เพื่อส่งเสริมการรับมือเหตุฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อเฉียบพลัน

มาตรการนี้กำหนดว่าหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระดับชาติครอบคลุมศูนย์ป้องกันโรคระบาดเคลื่อนที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จัดการเหตุฉุกเฉิน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางโลจิสติกส์

อนึ่ง บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคหมายถึงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างๆ เช่น ระบาดวิทยา การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การแพทย์คลินิก เทคโนโลยีสารสนเทศ และจิตวิทยา

นอกจากนั้นมาตรการนี้เน้นย้ำการเสริมสร้างทีมรับมือเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับมณฑล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถโดยรวมของจีนในการจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อเฉียบพลัน

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม จีนเผยแผนปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคระดับชาติ ซึ่งเสนอการจัดตั้งระบบควบคุมและป้องกันโรคอันทันสมัยภายในปี 2025 ที่มีการรับมืออย่างรวดเร็ว การเฝ้าติดตามโรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนล่วงหน้า และระบบรับมือเหตุฉุกเฉิน

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก