กทพ. เข้าร่วมนโยบายรัฐบาล ใช้ Easy Pass จ่ายค่าทางด่วนรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีปี 67 ได้

ja(16)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.ได้เข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษี 2567 Easy E-Receipt 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าบริการต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท มาใช้หักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ ลูกค้า Easy Pass สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เมื่อใช้ผ่านทางพิเศษเท่านั้นสูงสุด 50,000 บาท (ไม่รวมการเติมเงินบัตร Easy Pass) สามารถคืนภาษีสูงสุด 17,500 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี)
.
โดยผู้ใช้บัตร Easy Pass ในการผ่านทางจะต้องขอใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ผ่านทางระบบ EXAT E-Service ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการได้ที่ www.thaieasypass.com และ Application EXAT Portal หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

EasyPass ,ค่าทางด่วน ,ลดหย่อนภาษี ,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แท็ก