เปิดสาเหตุข้อมือบวม อักเสบ เรื้อรัง ควรระวังอะไร?

เปิดสาเหตุข้อมือบวม อักเสบ เรื้อรัง ควรระวังอะไร?
สัมภาษณ์ นพ.สุนทร ศรีสุวรรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 6 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ ศิริพร กิจประกอบ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก