ปาล์มไทย “ล้มเหลว”

ปาล์มไทย “ล้มเหลว”
สัมภาษณ์ รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ที่ปรีกษา บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ (IRC) จำกัด

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 7มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง และ อลิสษา สิทธิวงศ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก