“ไอลอว์” กางกฎหมาย ยันไม่มีเหตุให้เลื่อนเลือกสว.

wewy (1)-min

เพจเฟซบุ๊ก iLaw โพสต์ข้อความว่า เปิดกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เลื่อนการเลือก #สว67

ตามที่มีข่าวว่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 #กกต จะประชุมเพื่อพิจารณาว่า จะใช้อำนาจตามมาตรา 35 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.สว.ฯ) ประกาศเลื่อนการเลือกสว. ระดับอำเภอ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ออกไปก่อนนั้น โดยอ้างว่าจะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ป.สว.ฯ นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

เมื่อเปิดดูมาตรา 35 กำหนดว่า กรณีที่จะเลื่อนการเลือกสว. ได้คือ กกต. เห็นว่า “การเลือกต่อไปตามกำหนดวันเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย” แต่กรณีที่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่ใช่เหตุที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย

การเลือกสว. ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ยังเดินหน้าต่อไปได้ และหากมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ป.สว.ฯ นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว ทุกอย่างก็เดินหน้าได้ตามกำหนดไม่มีผลกระทบกระเทือน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด หรือหากในวันใดศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า บางประเด็นในพ.ร.ป.สว.ฯ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็มีผลให้ยกเลิกประเด็นนั้นๆ หรือยกเลิกกระบวนการบางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด นอกจากนี้เหตุที่จะเลื่อนการเลือกสว. ตามมาตรา 34 ก็คือ เหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่นใด ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเหตุใดๆ ดังที่กล่าวมา จึงไม่มีเหตุใดๆ ให้เลื่อนการเลือกสว. ออกไปจากกำหนดเดิม

หากมีการเลื่อนโดยไม่มีเหตุทางกฎหมายรองรับนั้น จะก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งกว่า เพราะผู้สมัคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้เตรียมตัวแล้วที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการเลือกในไม่กี่วันข้างหน้า งบประมาณที่ใช้ในการจัดการนั้นได้ถูกจัดสรรไปแล้ว การเลื่อนอาจทำให้ผู้สมัครบางคนไม่สะดวกหรือไม่ว่างที่จะไปเลือกในวันใหม่และเสียสิทธิ และทั้งคำสั่งเลื่อนนี้รวมทั้งคำสั่งกำหนดวันเลือกใหม่อาจถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองได้อีก การกระทำใดๆ ที่ทำให้การได้มาซึ่งสว. ชุดต่อไปเกิดขึ้นช้าลง ก็จะมีผลให้ สว. ชุดพิเศษที่มาจากการแต่งตั้งของคสช. รักษาการในตำแหน่งต่อไปได้อีกโดยไม่มีกำหนด

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก