WMO เตือน “อุณหภูมิโลก” เสี่ยง 80% สูงเกิน 1.5 องศาใน 5 ปีข้างหน้า

พระวิระชัย-เทพไทย-min

รายงานคาดการณ์สภาพภูมิอากาศประจำปีจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติ (WMO) เมื่อวันพุธ (5 มิ.ย.) เตือนว่ามีโอกาสร้อยละ 80 ที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกต่อปีจะสูงเกินเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยแนวโน้มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกต่อปีเคยเกือบจะเป็นศูนย์

การคาดการณ์ล่าสุดถือเป็นการเตือนอีกครั้งว่าโลกกำลังทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปารีส ซึ่งมุ่งจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้

รายงานเสริมว่าอุณหภูมิใกล้พื้นผิวทั่วโลกเฉลี่ยต่อปี ช่วงปี2024-2028 มีแนวโน้มสูงกว่าค่าฐานของช่วงปี 1850-1900 ราว 1.1-1.9 องศาเซลเซียสต่อปี ขณะเดียวกันมีโอกาสร้อยละ 86 ที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกต่อปีจะสร้างสถิติใหม่ภายในปี 2028 โดยทำลายสถิติของปี 2023

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก