กทม. รับมอบวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก ติดเกราะป้องกันเด็กจากเชื้อ EV71

wewy (6)-min

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก จากเชื้อ EV71 จำนวน 1,000 กล่อง จาก เภสัชกรวีระชัย ธารมณีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด และคณะ โดยมีนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ร่วมรับมอบ

โอกาสนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวขอบคุณ บริษัท ไบโอวาลิส ที่มอบวัคซีนให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้าปากให้แก่เด็กที่อาจไม่มีโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน โดยวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชื้อ EV71 ได้ถึง 97.3% ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่สูงมากในการป้องกันโรค พร้อมเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 71 เดือน (ก่อน 6 ขวบ) เข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชื้อ EV71 เนื่องจากช่วงอายุนี้จะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันจากแม่หมดลง เป็นช่วงที่เด็กมีภูมิคุ้มกันน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นในขวบปีแรกเป็นช่วงที่เด็กมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อสูงสุด

สำหรับโรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่มีการระบาดในเด็กไทยอย่างมากทุกปี โดยในประเทศไทย โรคมือเท้าปากจะเกิดได้ตลอดทั้งปี ช่วงที่มีการระบาดมากคือเดือนมิถุนายน-กันยายน หรือช่วงฤดูฝน โรคนี้มักเกิดในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งอยู่รวมกันในโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงดูเด็ก เด็กเล็กจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงมากกว่าในเด็กโต ในแต่ละปีก็จะมีสายพันธุ์ของเชื้อที่ระบาดแตกต่างกันไป แต่เชื้อที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษคือเชื้อ EV71 ที่อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ รายที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งสายพันธุ์นี้จะระบาดในรอบทุก ๆ 2-3 ปี และมีโอกาสที่จะเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดในช่วงฤดูฝนในปีนี้ด้วย

 

แท็ก