“สุริยะ” จี้ ขนส่งปรับสายรถเมล์ใหม่ ให้ง่ายต่อการจำ-ไม่สับสน

wewy 9

“สุริยะ” จี้ ขนส่งปรับสายรถเมล์ใหม่ ให้ง่ายต่อการจำ-ไม่สับสน

กระทรวงคมนาคม ยืนยันเลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่มีขีดและยังคงวงเล็บเลขสายรถเมล์เดิมไว้ด้านข้างตามความต้องการของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ง่ายต่อการจดจำ พร้อมเร่งรัดออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางตามแผนปฏิรูปฯ ให้ ขสมก. โดยด่วน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น โดยกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตามแผนปฏิรูปฯ จึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ตามความต้องการของประชาชน โดยให้นำขีดออกและต่อท้ายด้วยวงเล็บสายรถเมล์เดิม เช่น 1-15 เปลี่ยนเป็น 115 (150 เดิม) ให้ง่ายต่อการจดจำ เพื่อให้หมายเลขเส้นทางเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบและมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากนักเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน จนกว่าประชาชนเกิดความคุ้นชิน พร้อมทั้งเร่งรัดให้ ขบ. และ ขสมก. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการเดินรถให้ครบทั้งโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบ. จะร่วมกับ ขสมก. เร่งรัดในการจัดการเดินรถให้เป็นไปตามโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป และพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ง่ายต่อการจดจำของประชาชน ส่วนตัวอักษรหมายเลขสายรถ ขบ. ไม่ได้กำหนดฟอนต์ตัวอักษร เพียงขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้ตัวอักษรมองเห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้น อย่างไรก็ตามการปฏิรูปดังกล่าวทำให้มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยเสนอตัวรถที่มีสภาพใหม่ สะดวกสบายซึ่ง ขบ. อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้ระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัยสูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าการดำเนินดังกล่าวจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ,กระทรวงคมนาคม,กรมการขนส่งทางบก,ขสมก.,เลขสายรถเมล์ใหม่

แท็ก