เปิดเหตุผลที่ “ทักษิณ” จะได้ประกันตัว

เปิดเหตุผลที่ “ทักษิณ” จะได้ประกันตัว

ในรายการ “ลับลวงพราง” 8 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก