เตือน กกต. ไม่เลื่อนเลือกตั้งระวังติดคุก

เตือน กกต. ไม่เลื่อนเลือกตั้งระวังติดคุก
สัมภาษณ์ คุณสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา

ในรายการ “คนในข่าว” 8 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก