เปิดรายงานที่มา 7ประเด็น เข้าข่ายนิรโทษกรรม

เปิดรายงานที่มา 7ประเด็น เข้าข่ายนิรโทษกรรม
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรม

ในรายการ “คนในข่าว” 8 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก