“จูราสสิคเวิลด์ ภาค 4” ยกกองถ่ายทำในไทย

“จูราสสิคเวิลด์ ภาค 4” ยกกองถ่ายทำในไทย
สัมภาษณ์ คุณสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 8 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก