กกต. ตรวจสถานที่เลือก สว. พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

wewy-min

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 พร้อม ให้กำลังใจและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ในวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย.67) โดยมี นายสมเกียรติ คงดี ผู้ตรวจการ นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก