ภาพรวมการเลือกตั้ง สว. ระดับอำเภอ กลุ่มไหนมา-กลุ่มไหนไป กลุ่มไหนได้เปรียบ

ภาพรวมการเลือกตั้ง สว. ระดับอำเภอ กลุ่มไหนมา-กลุ่มไหนไป กลุ่มไหนได้เปรียบ
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “ทิศทางข่าว” 9 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ณรงค์ จันทร์ทอง และ อาทิตย์ สมบูรณ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก