ถอดบทเรียน ความสำเร็จ New Zealand Country Branding

ถอดบทเรียน ความสำเร็จ New Zealand Country Branding
โดย คุณวิทวัส ชัยปาณี นักการตลาด

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 10 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก