“สนธิญา” ไม่ทน บุกถึง กกต. ร้องสอบฮั้วเลือก สว. 10.30 น. วันนี้

wewy-min

วันนี้ (11 มิ.ย.67) เวลา 10.30 น. นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีกำหนดเดินทางไป กกต. แจ้งวัฒนะ   เพื่อร้องสอบการจัดคนมาลงคะแนน การฮั้วในการลงคะแนน ในการคัดเลือกเป็น สว. ในระดับอำเภอของเขตพื้นที่ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ในตรวจสอบบริษัท เกี่ยวกับพลังงานรายใหญ่ ที่ได้จัดส่ง อดีตพนักงาน และ พนักงานลงจำนวนมาก ในเขตพื้นที่เขตปทุมวัน

2. มีการล็อกโหวตลงคะแนน กาเบอร์ที่เหมือนกัน จำนวน 2 เบอร์ กว่า 6 คน

3. ให้ตรวจสอบ ผู้ที่ไม่ลงคะแนนให้กับตัวเองมีคะแนนเป็นศูนย์ แต่ไปลงคะแนนให้กับ 2 คนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการฮั้วในการเลือกตั้งอย่างชัดเจน

4. บุคคลที่ลงสมัคร สว.ในกลุ่มดังกล่าว ในจำนวน 15 คนมีการศึกษาระดับ ปริญญาโท 10 คน ปริญญาเอก 1 คน และ ปริญญาตรี 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษา แต่ได้ร่วมกระทำการ ที่ขัดต่อ พรป.เลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ

5. จุดประสงค์ที่ไปร้อง

5.1 ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ที่ได้คะแนนกระจุก จำนวน 2 คน ที่ได้ผ่านในรอบแรก
5.2 ให้ตรวจสอบผู้สมัคร ที่ไม่ได้คะแนนเลย ว่าด้วยเหตุผลอะไร
5.3 ให้ตรวจสอบว่า ผู้สมัคร สว. กลุ่มนี้ทั้งหมด เป็นพนักงานที่ยังอยู่ในบริษัทพลังงานหรืออดีตพนักงานของบริษัทนี้ แล้วมาร่วมกันกระทำการ ล็อกโหวต อันเป็นการกระทำให้ การเลือกตั้งไม่สุจริต และเที่ยงธรรม และกระทำการที่ผิดต่อกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ
5.4 เพื่อไม่ต้องการให้เหตุการณ์เหล่านี้ การล็อกโหวต การจัดกลุ่ม เพื่อเข้ามาเลือกผู้ใดผู้หนึ่งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ

จึงไปเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการตาม พรป. การได้มาซึ่ง สว. 2561 และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ สอบสวน และดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อนำไปสู่ คดีอาญา ติดคุก ปรับ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อไป

นายสนธิญา กล่าวว่าผม เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทั้งหมด จึงเห็นการกระทำและได้ยินการประกาศรายชื่อ การลงคะแนน ที่ผิดไปจากกระบวนการ และเป็นไปตามที่ประธาน กกต. เคยกล่าวว่า หากมีการฮั้ว เพื่อลงคะแนน ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด

ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวล จึงเรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบบุคคลที่สมัครเป็น สว. ในเขตปทุมวัน และให้ตรวจสอบคะแนน การไม่ลงคะแนน และไม่กาให้ตัวเอง แต่ไปกาให้กับบุคคลอื่น ที่ซ้ำซ้อนกัน 2 คน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป

 

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก