“ก้าวไกล” ดับเครื่องชน !!! ….ดิ้นโต้อำนาจศาลคดียุบพรรค

“ก้าวไกล” ดับเครื่องชน !!! ….ดิ้นโต้อำนาจศาลคดียุบพรรค
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ม.นเรศวร

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 10 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก