“กระแดด” อินเทรนด์ หรืออันตราย?

“กระแดด” อินเทรนด์ หรืออันตราย?
สัมภาษณ์ พญ.ศศธร สิงห์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันโรคผิวหนัง

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 10 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก