“นฤมล” หารือ หอการค้ารัสเซีย-ไทย ตั้งเป้า นทท.รัสเซีย 2 ล้านคนในปีนี้

wewy -min

“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย หารือ ประธานหอการค้ารัสเซีย-ไทย หนุนเป้านักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 2 ล้านคน ดันรายได้ท่องเที่ยวเข้าไทย 1.3 ล้านบาทในปีนี้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังพบหารือกับนาย Sergey Nazarov ประธาน Russia-Thailand Business Council ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ถึงประเด็นความร่วมมือรัสเซีย-ไทยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่คนรัสเซียนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง

นางนฤมล กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซีย คือ การเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2440/ค.ศ.1897) โดยมีวิวัฒนาการของความสัมพันธ์มาจนจวบครบ 127 ปี เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยในรัสเซียเปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือก และได้รับความนิยมจากนักศึกษาชาวรัสเซียเป็นอย่างมาก ทางด้านนาย Sergey Nazarov ยืนยันถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

นางนฤมล กล่าวอีกว่า นอกจากนาย Sergey Nazarov จะเป็นประธานหอการค้ารัสเซีย-ไทยแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Transshow Tour ที่นำนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียเข้าไปที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวในประประเทศไทยเป็นจำนวนถึง 1,481,878 คน นับเป็นอันดับ 5 รองจากมาเลเซีย (4,523,020 คน) จีน (3,519,735) เกาหลีใต้ (1,658,688) และอินเดีย (1,626,720) แต่หากพิจารณารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติรายประเทศ จะพบว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนั้นสูงถึง 93,935.80 ล้านบาท นับเป็นอันดับ 3 รองจากแค่จีน (196,961.94 ล้านบาท) และมาเลเซีย (95,315.93 ล้านบาท) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมมาท่องเที่ยวเป็นเวลานานในประเทศไทยอย่างน้อยสองถึงสี่สัปดาห์ จึงนำรายได้ท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเฉลี่ยสูงถึง 63,690 บาทต่อคน ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของภาคการท่องเที่ยวไทย

นางนฤมล ย้ำว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวรัสเซียในประเทศไทย ยืนยันความพร้อมของภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยทางรัสเซียตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวรัสเซียจะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยอย่างน้อย 2 ล้านคนในปีนี้ และคาดว่าจะนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยได้เพิ่มกว่า 1.3 ล้านบาทในปีนี้

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก