อย่าเฉย เมื่อชา สัญญาณเตือนหลายโรค

อย่าเฉย เมื่อชา สัญญาณเตือนหลายโรค

สัมภาษณ์ : นายแพทย์นฤพัชร สวนประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 11 มิถุนายน 2567 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย คุณชุษณะ ตันตยานนท์ และ คุณกมลพร ร่มทองคำ

#FM1005 #MCOTNews #สุขภาพดี4ทุ่ม #อาการชา #สัญญาณเตือน #โรค

ประเภท : Hot Issue
แท็ก