จีนเริ่มโครงการรับสมัครงาน 100 วัน หนุน ‘บัณฑิตจบใหม่’ มีงานทำ

ja(50)-min

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนเริ่มต้นโครงการรับสมัครงานระยะ 100 วัน เพื่อจัดสรรตำแหน่งงานแก่บัณฑิตจบใหม่มากกว่า 10 ล้านอัตรา

สัปดาห์แรกของโครงการนี้จะจัดมหกรรมรับสมัครงานทางออนไลน์ 4 ครั้ง ซึ่งมีนายจ้างราว 26,000 ราย นำเสนอตำแหน่งงานในภาคธุรกิจอินเทอร์เน็ต การดูแลสุขภาพ การเงิน พลังงาน และการผลิต จำนวน 2.59 แสนอัตรา
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จะเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครงานแบบเรียลไทม์ จัดมหกรรมรับสมัครงานแบบไลฟ์สตรีมมิงหรือไลฟ์สด และจัดการบรรยายเกี่ยวกับการหางาน

ขณะเดียวกันโครงการนี้จะจัดมหกรรมรับสมัครงานแบบพบหน้า เพื่อผู้หางานในกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และผู้หางานในพื้นที่ที่มีบัณฑิตจบใหม่จำนวนมากโดยเฉพาะ

อนึ่ง จีนจะมีบัณฑิตจบใหม่ในปีนี้มากกว่า 11.7 ล้านคน ทำให้รัฐบาลจีนมุ่งส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ พร้อมจัดสรรการชี้แนะและการบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการได้งานทำหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก