กำลังใจ พลังความหวังของนักสู้ ผู้ไม่ยอมแพ้.. “มะเร็ง”

กำลังใจ พลังความหวังของนักสู้ ผู้ไม่ยอมแพ้.. “มะเร็ง”
สัมภาษณ์ คุณนิรมล พจน์ด้วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 12 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก