ยธ.ชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ฯ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ10,000 กว่าราย

wewy (2)-min

“เกณิกา” เผย รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ชวนลูกหนี้ร่วมงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้สำเร็จหมื่นกว่าราย ลด คชจ. 739 ล้านบาท

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม มาตั้งแต่เดือนมกราคม และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2567 ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ธนาคารพาณิชย์ สถาบันสินเชื่อต่างๆ และสถาบันการเงิน

น.ส.เกณิกา กล่าวว่า สรุปผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 1-10 สามารถไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้สำเร็จจำนวน 11,579 ราย ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 739,681,517.98 บาท และปลดผู้ค้ำประกัน (กยศ.) 9,850 ราย แบ่งเป็น ก่อนฟ้อง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,049 ราย ลดค่าใช้จ่าย 655,804,512 บาท และหลังศาลพิพากษา (กรมบังคับคดี) ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,530 ราย ลดค่าใช้จ่าย 83,877,005.98 บาท

น.ส.เกณิกา กล่าวต่ออีกว่า การจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดี หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาดแล้ว ยังจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวด และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของหน่วยงาน และการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

หากผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องการข้อมูลเพิ่ม สามารถโทร.สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-0342 หรือสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 และกรมบังคับคดี โทร. 1111 กด 79 น.ส.เกณิกา กล่าว

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก