อคส. ประกาศ 7 บริษัทเอกชน ผ่านคุณสมบัติประมูลข้าว 10 ปี

wewy (1)-min

 

องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสาร 10 ปี ในสต๊อกของรัฐบาลที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15,000 ตัน หลังจากเอกชน 8 ราย ได้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งทาง อคส.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอซื่อข้าวสารในสต๊อกของรัฐผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นจำนวน 7 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 1 ราย คือ

1.บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร
2.บริษัท ธนสรร ไรซ์ จังหวัดชัยนาท
3.หจก.อุบลไบโอเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
4.บริษัทเอส.เอส.เอ็ม.อา.การเกษตร จังหวัดนครสวรรค์
5.บริษัท ทรัพย์แสงทอง สุพรรณบุรี
6.บริษัท สหธัญ จังหวัดนครปฐม
7.บริษัท บีเอ็นเค การเกษตร 2024 จังหวัดนครสวรรค์

ขณะที่บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากขาดเอกสารสำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ตาม พ.ร.บ. ค้าข้าว พ.ศ. 2489 ที่ออกโดยกรมการค้าภายใน

ทั้งนี้ผู้ที่เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศสามารถเข้ายื่นซองเสนอราคาซื้อได้ในวันที่ 17 มิ.ย.ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะเปิดซองเสนอราคาทันที ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน

สำหรับข้าวที่จะนำมาเปิดประมูล มีปริมาณ 15,000 ตัน แยกเป็น  คลังกิตติชัย 11,656 ตัน และ คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง 3,356 ตัน

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก