ไหว้บะจ่างขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไหว้บะจ่างขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 13 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ วันดี วรรณมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก