กกต. โต้ “ก้าวไกล” ยื่นยุบพรรคทำตามกฎหมาย ยันหลักฐานชัดไม่ต้องไต่สวน

ja(55)-min

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกล ว่าเป็นไปตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 ที่เพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ไม่ต้องดำเนินการไต่สวน โดยไม่ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง ซึ่งเป็นความผิดในลักษณะเดียวกับที่ กกต.เคยยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ

เหตุผลต่อการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2567 ระบุชัดเจนว่า การกระทำของผู้ถูกร้อง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คำวินิจฉัยนี้ทำให้ กกต.ไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้ เพราะเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองใดมีการกระทำล้มล้างการปกครองฯ หรือการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ ตามกฎหมายพรรคการเมือง ม.92 อีกทั้งมีผู้ยื่นร้อง กกต.จึงจำเป็นต้องยื่นหากไม่ยื่นอาจมีความผิดตามกฎหมาย

ขณะเดียวกันยังชี้แจงข้อโต้แย้งของหัวหน้าพรรคก้าวไกล เกี่ยวกับคลิปการให้สัมภาษณ์ของ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ว่า จะต้องดูเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ไม่ชี้แจงกรณีพรรคก้าวไกลกล่าวว่า ระเบียบดำเนินการของ กกต.ที่ปฏิบัติกับพรรคก้าวไกลเป็นคนละฉบับระเบียบที่ดำเนินการปฏิบัติกับพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากเห็นว่า เป็นสาระที่อยู่ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรค คณะกรรมการฯ เป็นผู้ปฏิบัติ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ได้ แต่เมื่อใดมีการแก้กฎหมาย ไม่ให้บัญญัติเรื่องยุบพรรคการเมืองไว้ คณะกรรมการฯ แม้แต่จะคิดก็ยังไม่กล้า

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก