“ปวดท้องหลังมีเซ็กส์” อันตรายหรือไม่ ?

“ปวดท้องหลังมีเซ็กส์” อันตรายหรือไม่ ?
โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 13 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ศิริพร กิจประกอบ และ อรวรรณ เผือกไธสง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก