นายกฯผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการเงิน ยินดี BOI – HSBC ลงนาม MOU

wewy (3)-min

 

นายกฯ มุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และการลงทุนจากต่างชาติ ยินดี BOI – HSBC ลงนาม MOU สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อไทย คาดการณ์มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท ภายในปี 2567 นี้ พร้อมกันนี้ ผลการวิจัยของ HSBC Global Connections ระบุไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่ธุรกิจระหว่างประเทศมองข้ามไม่ได้ และบริษัทที่ลงทุนในไทย มีแนวโน้มเพิ่มการลงทุนต่อเนื่องภายใน 2 ปีข้างหน้า

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำถึงการผลักดันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในไทย ซึ่งผลตอบรับจากการเยือนและหารือร่วมกับภาคธุรกิจต่างชาติมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (HSBC) สาขาประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (BOI – HSBC Thailand MOU Signing Ceremony) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติให้เข้าถึงการลงทุนและการขยายธุรกิจในไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายชัย กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในไทย โดยธนาคาร HSBC จะเป็นสื่อกลางให้แก่ไทย ผ่านการใช้เครือข่ายลูกค้าธุรกิจระดับโลกที่มีใน 62 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนองค์กรข้ามชาติในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ โดยจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย พร้อมใช้แพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัลของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติที่สนใจลงทุนและขยายธุรกิจในไทย โดยจะมีการจัดกิจกรรม Roadshow ในตลาดที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย อาเซียน ยุโรป และสหราชอาณาจักร ซึ่งทาง BOI จะมุ่งเน้น 5 อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ดิจิทัล (Digital) อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry) และพลังงานสะอาด (Clean Energy)

โดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารของ HSBC ในช่วงการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อเนื่องไปยังเดือนมกราคม 2567 นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารของ HSBC เช่นเดียวกัน ในช่วงระหว่างการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจําปี 2567 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งต่างเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการลงทุนในไทย และไทยยินดีที่จะอำนวยความสะดวกผ่านมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ HSBC Global Connections ( ยังระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่ธุรกิจระหว่างประเทศต้องการเข้ามาลงทุนและมีแผนที่จะขยายธุรกิจภายใน 2 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันมี 37% ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในไทย และมีมุมมองเชิงบวกต่อประเทศไทยว่า เป็นประเทศที่น่าลงทุนอย่างมาก เนื่องจากเป็นฐานของการผลิตที่สำคัญในภูมิภาค และเป็นส่วนสำคัญของ Supply chain ทั่วโลก สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ BOI ซึ่งพบว่า กระแสการลงทุนจากต่างชาติจะเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรก ปี 2567 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุน จำนวน 724 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 228,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 พร้อมคาดการณ์ว่า ภายในปี 2567 นี้ จะมีมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท

“ความร่วมมือระหว่าง BOI และ HSBC ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้เพิ่มโอกาสให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ สามารถดึงสถาบันการเงินระดับโลกเข้ามาร่วมมือกับไทย เพื่อต่อยอดเพิ่มโอกาสผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ตามนโยบาย Ignite Thailand ขับเคลื่อนระบบการเงินที่แข็งแกร่ง ดึงสถาบันการเงินระดับโลกเข้ามาลงทุน โดยรัฐบาลพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น” นายชัย กล่าว

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก