“พิเชษฐ์” ลั่น สภาฯปัจจุบันอย่างเท่ ใช้เงินไม่หมดคืนรัฐบาลทุกปี

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66(7)-min

นายพิเชษฐ์​ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ และความอิสระของฝ่ายนิติบัญญัติ ในกระบวนการงบประมาณ

โดย นายพิเชษฐ์ กล่าวในช่วงหนึ่งว่า ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งงบกลางของนายกฯ พอใช้ไม่หมด 1 ปี ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้

“ปัจจุบันนี้สภาฯ อยู่อย่างประหยัด อยู่อย่างเท่ เราใช้เงินไม่หมด ก็คืนให้กับรัฐบาลทุกปี ปีหนึ่งงบ สส.และ สว.รวมแล้วประมาณ 5 พันล้านบาทที่ต้องคืน และ สส.ก็ไม่สามารถแปรญัตติเพิ่มงบประมาณให้กับตัวเองได้ เพราะกลัวขัดรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ สส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ดังนั้นเราจะขับเคลื่อนประชาธิปไตยได้อย่างไร จึงทำให้ สส.ที่เป็นกรรมาธิการงบฯ ก็ไม่กล้าแปรญัตติเพิ่มให้ทั้งที่เราขอเพิ่มไป 800 ล้านบาท จึงขอฝากให้จัดงบฯ ปี 69 เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ได้งบจาก 5,400 ล้านบาท เป็น 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้การที่เราไม่ได้งบเพิ่ม จุดอ่อนคือสภาฯชี้แจงของบไม่ชัดเจน”

ทั้งนี้หากสภาฯ สามารถหางบได้ด้วยตัวเองถือเป็นเรื่องที่ดี วันนี้เราแพ้ อบต. แพ้เทศบาล ที่เหลืองบประมาณ เพราะเขาสามารถสะสมงบประมาณได้ แต่สภาฯ ต้องคืนทุกปี

อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนได้หารือกับฝ่ายกฎหมายของสภาฯ เพื่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา เมื่อร่างสร็จจะต้องส่งให้รัฐบาล เนื่องจากเป็นกฎหมายการเงิน เมื่อเข้าสภาฯ แล้วเชื่อว่าทุกพรรคคงไม่ขัดข้อง

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก